*بوقلمون زنده 76000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 98000 ریال - ذرت 6800 ریال - سویا 14500 ریال - دان آغازین بوقلمون 19350 ریال - پیش دان بوقلمون 16900 ریال - میان دان بوقلمون 15450 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

Forums

تالار عناوین مطالب آخرین مطلب
folder
0
0 موجود نیست
folder
0
0 موجود نیست
folder
1
1 بیماری های ...
توسط user2
1391/06/06 - 16:13
folder
1
1 بیماری آسیت ...
توسط user2
1391/06/06 - 16:39
folder
1
1 انواع ...
توسط user2
1391/06/06 - 17:16
folder
1
1 راه حل ...
توسط user2
1391/06/06 - 18:15
folder
1
1 علت و روش ...
توسط user2
1391/06/07 - 11:31
folder
1
1 آیا پرورش ...
توسط user2
1391/06/07 - 11:56
folder
1
1 راه کار های ...
توسط user2
1391/06/07 - 12:27
folder
0
0 موجود نیست
folder
2
2 روش ...
توسط user2
1391/06/10 - 02:42
folder
1
1 مدیریت دما ...
توسط user2
1391/06/10 - 02:05
folder
0
0 موجود نیست
folder
0
0 موجود نیست
folder
1
3 خوراک و ...
توسط محمد
1392/01/18 - 09:47
folder
0
0 موجود نیست
انجمن شامل ارسالهای جدید است.
انجمن شامل ارسالهای جدید است.
انجمن فاقد ارسالهای جدید است.
انجمن فاقد ارسالهای جدید است.
انجمن قفل شده است
انجمن قفل شده است

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *