*بوقلمون زنده 76000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 98000 ریال - ذرت 6800 ریال - سویا 14500 ریال - دان آغازین بوقلمون 19350 ریال - پیش دان بوقلمون 16900 ریال - میان دان بوقلمون 15450 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

واکسن رینوتراکئیت در بوقلمون

در اواخر دهه 1970 در آفریقای جنوبی یک بیماری جدید و حاد تنفسی در بوقلمون های 3 تا 4 هفته ای بروز کرد.

ترشحات چشم ،بینی و تورم جزئی سینوس های اطراف چشمی از نشانه های بیماری در بوقلمون های مبتلا بود.این بیماری را سندرم تورم سر (SHS) نامگذاری کردند.

شناسایی آنتی بادی ویروس TRT در پرندگان مبتلا و جداسازی ویروس های شبیه TRT در بوقلمون های مبتلا به بیماری SHS منتهی به این نتیجه شد که ویروس TRT میتواند عامل SHS باشد.

انواع واکسن :

واکسن کشته TRT (تزریق عضلانی )

واکسن زنده SHS ( آشامیدنی)

برنامه واکسیناسیون بوقلمون گوشتی :

واکسن زنده SHS در هفته اول به صورت آشامیدنی 

واکسن زنده SHS بین هفته چهارم و هشتم به صورت آشامیدنی 

تزریق واکسن TRT در هفته 22 به صورت عضلانی.

image: 

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *