*بوقلمون زنده 76000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 98000 ریال - ذرت 6800 ریال - سویا 14500 ریال - دان آغازین بوقلمون 19350 ریال - پیش دان بوقلمون 16900 ریال - میان دان بوقلمون 15450 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

نقش پروبیوتیک در از بین بردن کامپیلوباکتری ها در پرورش بوقلمون

اتحادیۀ اروپا – در تحقیقات انجام شده برای یافتن راه حلی به منظور کاهش انتقال بیماری های مسری ماکیان از راه غذا ، محققان اسپانیایی و فنلاندی محصولات پروبیوتیک را درمانی برای پیشگیری از آلوده شدن رودۀ پرنده به باکتری کامپیلوباکتری دانستند.

همانگونه که M. Ganan در نشریۀ Zoonoses and Public Health شرح داد، کامپیلوباکتری رایج ترین علت بیماریهای اسهالی است که از راه غذا منتقل می گردد. اصلی ترین راه انتقال به انسان هم از طریق تماس و یا مصرف گوشت ماکیان آلوده است.

کامپیلوباکتری به مخاط پوشش روده ای می چسبد بنابراین ممانعت از چسبندگی این باکتری به غشاء روده ای از تجمع این باکتری ها در روده پیشگیری می کند.

هدف از این پژوهش ، بررسی تأثیر پروبیوتیک بر روی چسبندگی کامپیلوباکتری به مخاط روده ای جوجه بعنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک در کنترل بیماریهایی است که از راه غذا انتقال می یابند. پروبیوتیک ها به خوبی به غشاء روده ای می چسبند و از چسبیدن کامپیلوباکتری ها ممانعت به عمل می آورند.

image: 

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *