*بوقلمون زنده 76000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 98000 ریال - ذرت 6800 ریال - سویا 14500 ریال - دان آغازین بوقلمون 19350 ریال - پیش دان بوقلمون 16900 ریال - میان دان بوقلمون 15450 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

معرفی سیستم دان خوری باز برای بوقلمون

کمپانی Roxell یک سیستم دان خوری جدید با بیشترین دسترسی به خوراک و حداقل ضایعات خوراکی برای بوقلمون معرفی کرده به نحوی که مصرف خوراک در طیور را افزایش می دهد ضمن آنکه مجهز به سیستم پاک کننده هم هست .
این سیستم که CoMeo نام دارد اولین سیستم دان خوری باز این کمپانی می باشد. به گفتۀ کارشناسان این کمپانی، با برداشتن میلۀ جلویی، طیور دسترسی بهتری به خوراک خواهند داشت . به دلیل ارتفاع کم و طراحی باز این دان خوری رشد اولیۀ طیور بهتر خواهد بود.
از سوی دیگر، ظرف دان خوری لبه ای دارد که ضایع شدن خوراک را به حداقل می رساند. همچنین ، سیستم تمیزکنندۀ آن نیز توانسته حق امتیاز و اختراع ثبت کند. با توجه به اهمیت بهداشت در مرغداری ها، نوآوری که در طراحی این دان خوری شده به نحوی است که تمامی قطعات، از داخل مخروط تا ظرف دان خوری قابل شستشو و تمیز کردن است.

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *