*بوقلمون زنده 76000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 98000 ریال - ذرت 6800 ریال - سویا 14500 ریال - دان آغازین بوقلمون 19350 ریال - پیش دان بوقلمون 16900 ریال - میان دان بوقلمون 15450 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

راه کار های پرورش بوقلمون

بدون پاسخ
user2
آفلاین
عضوشده: 1390/12/07

پرورش بوقلمون همانند پرورش سایر موجودات زنده نیازمند یک سری روش ها و تنظیم کلیه شرایط اطراف این پرنده می باشد. از جمله این شرایط که در پرورش بوقلمون نیاز به آگاهی و تنظیمات  می باشد عبارت اند از :

1-روش های ضد عفونی قبل از ورود جوجه بوقلمون در سالن 

2 - تنظیم دمای مناسب در سالن نگهداری در سنین متفاوت بوقلمون

3 - تنظیم  رطوبت مناسب در سالن نگهداری بوقلمون

4 - تنظیم نور دهی و طول مدت خاموشی در طول دوره پرورش بوقلمون

5 - تنظیم رطوبت بستر در سالن پرورش بوقلمون

6 - جیره مناسب بنا به احتیاج غذایی بوقلمون در سنین مختلف 

7 - رعایت بهداشت در طول دوران پرورش بوقلمون

8 - روش بار گیری صحیح در انتهای زمان پرورش جهت ارسال به کشتارگاه

 

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *